گل نرگس گل یاسُ ندیدی

 


گل نرگس گل یاس ُ ندیدی
دودست قطع عباس ُ ندیدی
به دشت کربلا بر روی نیزه
سر ِخورشید اخلاص ُ ندیدی
 ***
گل نرگس گل محمدی کو
گل بستان عرش سرمدی کو
بیابه شیعه ی چشمت بگوکه
گل یاس سرای احمدی کو
*** 
 
گل نرگس ندیدی میخ دررا
ندیدی یاس ِ با چشمان ِ تررا
ندیدی که چگونه کرکسی کرد
خموش آن ناله ی مرغ سحررا 

/ 0 نظر / 41 بازدید