اراده کرده ام امروز یک گناه کنم

 

 

 

 

 

اراده کرده ام امروز یک گناه کنم

به چشمهای قشنگ شما نگاه کنم

یگانه بیژن دل را به جرم عشق شما

به بند درکِشَم آنگاه قعر چاه کنم

تویی الهه ی عشق ودلم خوشست که دست    

به شوخ طبعی در دامن اله کنم

به بادتا دهی ای خوب عطر گیسوها

شب آشیانه درآن گیسوی سیاه کنم

اگرچه دل به تودادن تباه می کـُنـَدَم

دلم خوشست که دنیای خود تباه کنم

که گفته است که دل دادن اشتباه بوَد

من عاشق توام هیهات اشتباه کنم

شب امیدبه تدبیر عشق می خواهم

در آسمان دلم حک ترا چوماه کنم

و بعد هم بنشینم کنار پنجره ای

نظر به روی قشنگ تو گاه گاه کنم

 

 

 

 

/ 1 نظر / 40 بازدید
عباس حکمت

سلام:نه پر دارم که پروازم بسویت---نه پا دارم که بگذارم بسوبت علاج چاره فایز همین است---نشینم تا بمیرم در آرزویت[گل]