سال دل

باسلام وعرض ادب محضردوستان وعرض تبریک اعیادشعبانیه

این حقیر هروقت ازمحضردوستان مدتی دورمی شوم برای عرض ادب مجدد با «نرگسی ها »شرو ع می کنم و این هم هفتادوپنجمین صفحه ازمجموعه «نرگسی ها»ی این کمترین تقدیم به یگانه گل نرگس عالم امکان(عج):


گل نرگس بـِوین تحویل شد سال

نشد اما محوِل هیچ احوال

به اذن حق دراین فصل بهارون

بیا وُحال ما کن احسن الحال

 ***

 

گل نرگس محوِل می شود حال

زمونی که زنـُم-مو-بوسه برخال

نهی پا بر دل دیوونه، گـَردِه

به یُمن مقدمت تحویل،هم، سال

 ***

گل نرگس محوِل حال دل کن

به یمن مقدمت احوال دل کن

شود حال دلم با دیدنت خوب

بیا امسال ما را«سال دل» کن
/ 0 نظر / 39 بازدید