ماعاشق محمد(ص) وآل محمدیم

 

 

 

 

ماعاشق محمد(ص) وآل محمدیم

شیدایی شکوه و جلال محمدیم

عشق است بوسه بررخ احمد زدن که ما

مست ازشراب عشق جمال محمدیم

عیسی کجا وموسی ونوح نبی کجا

شاگرد درکلاس کمال محمدیم

اسلام رابه دشنه ودشنام راه نیست

دلداده مرام و خصال محمدیم

سلمان صفت به گرد محمد ستاده ایم

وقت اذان عشق ،بلال محمدیم

گراوکند قبول زما تابه روزحشر

ماعاشقان چونقطه ی خال محمدیم

دلداده ایم وعاشق وسودایی وصال

درمرگ هم به شوق وصال محمدیم

ماهرکجاززلف ولب وخال گفته ایم

یعنی که هرزمان به خیال محمدیم

سرچشمه محبت وعشق وصفاست او

 مانشئه از شراب زلال محمدیم

تا بَرکندزروی زمین هرچه ظلم را

در انتظار قائم آل محمدیم

*** 

تابیده است درهمه جا نورسرمدی

خفاشهاکجا و شکوه محمدی؟!

 

 

 

 

/ 2 نظر / 42 بازدید
llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir

مهدی

تابیده است درهمه جا نورسرمدی خفاشهاکجا و شکوه محمدی؟!