کوه آتشفشان

خراب ِخرابم دلم راببینید

ومست ِشرابم دلم راببینید

اگر ساکتم ،کوه ِآتشفشانی

پراز التهــابم دلم راببینید

شدم عاشق ِچشم ِکالی، مپرسید

چودرپیچ وتابم دلم راببینید

دلم رابه خودواگذارید،آن دم

که غرق ِعتابم دلم راببینید

جهان یکسره ابر پوشیده زین روست

_من_درپی آفتابم دلم راببینید

گذشت این یکی جمعه یارم نیامد

ودراضطرابم دلم راببینید

 

/ 9 نظر / 4 بازدید
سبحان

سلام ممنونم که بهم سرزدی. بابت دیر کردنم پوزش میخوام سید جان

خدا کند که بیایی

بار الها , تویی مانوس ترین انس گیرندگان بر دوستانت و حاضرترین آنان برای کفایت به کسانی که توکل بر تو می نمایند. آنان را در درونشان شاهدی و بر آنان در وجدانهای باطنی شان مطلعی و تویی که به مقدار بیناییهای آنان دانایی . پس رازهای نهانی آنان برای تو آشکار است و دلهایشان به سوی تو شیفته و بی قرار. اگر غربت آنان را به وحشت بیندازد , ذکر تو انیسشان گردد و اگر مصیبتهای روزگار بر سرشان تاختن آورد , پناهندگی به تو جویند; زیرا می دانند که زمام همه امور به دست تو است و صدور آنها از مقام قضای تو. امام علی(ع)

گل نرگس شهلا

سلام سید عزیز شعر بسیار زیبایی سرودی دستتان محفوظ از بلایا. احسنتت برشما که یادی از گل خیمه نشین امام زمان (عج) کردی. الهم عجل لولیک الفرج [گل][گل]

گل نرگس شهلا

این هم شعری از طرف من تقدیم محضر مبارک امام عصر مهدی(عج) من منتظر ظهور تا کی باشم در جمعه بی حضور تا کی باشم؟؟ جانم به لب آمد و خبر از تو نشد ای پرده نشین صبور تا کی باشم [لبخند]

م.ص.الف

کو یک نفر که یاد دل خستگان کند؟ یا لا اقل حکایت مـــــــا را بیان کند من زیر بار معصیتم ضعف کرده ام دستی کجاســــــت تا مدد ناتوان کند تب کردم از مرور گناهان کوچکم کو آتشی که خجلت ما را نهان کند؟ ما بی سلیقه ایم،تو حاجات ما بخواه ورنه گدا مطالبه ی آب و نـــــان کند آتش میاورید که اشکم مرا بسوخـــــت کارشرارتو آب روان کنـــــــــــــــــــد ما را مران زخویش چرا که زمانه راند حاشاکه دوست کارزمین و زمان کنـــد چیزی نصیب تو نشود از عذاب من ایزدکجا محاربه با استخوان کند شبها مرا برای خودت انتخاب کن فرصت مده که دیگری ام امتحان کند درهم بخر که سخت گرفتار و در همیم خوب است گرچه چشم تو ما را نشان کند محرم نمی شود به مناجات نیمه شب هرکس که رو به محفل نامحرمان کند صبح قیامت از تو، به تو می برم پناه آغوش تو مگر که مرا میهمان کند با آفتاب روز جزا پاک می شود هر کس که قهر از کرم آسمان کند

سید مرتضی

سلام علیکم ! اربعینی است که از داغ غمت می سوزم اربعینی است که بختم شده همچون روزم اربعینی است که اندیشه ی تو در یاد است نشد اما که نگاهی به جمالت دوزم همدرد با کاروان اسرای کربلا بدرود

فرشته

[ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][

فرشته

[ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان][ماچ][بغل][قلب][زبان]

هومن آشنا

دوست دارم بروم سر به سرم نگذارید گریه ام را به حساب سفرم نگذارید دوست دارم که به پابوسی باران بروم آسمان گفته که پا روی پرم نگذارید اینقدر آینه ها را به رخ من نکشید این قدر داغ جنون بر جگرم نگذارید چشمی آبی تر از آیینه گرفتارم کرد بس کنید این همه دل دور و برم نگذارید آخرین حرف من این است: زمینی نشوید فقط از حال زمین بی خبرم نگذارید