# نو

آه ، دوست دارمت ، قشنگ ، ماه

    گیسوان تو چتر آرامش منند ودامنت بهترین جا             برای نوازش لبخندت یکتا هدیه ایست                       گاه خواهش نامت  آنچنان زیباست که پرندگان  به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید

اقیانوس بیکران آبی آرام

  شگفتا دریا و  شگفتا تو                با آن نگاه دریاییتو     اندامت        که ساحلیست                       بیکرانه برای رسیدن به آرامشی رویایی                       جاودانه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 6 بازدید

تقدیر

  بازی          در آسمان بطی           بر دریا گرسنه چشمانی هیز بردوگستره آبی سیری را طالبند منقاری             درآب چنگالی             برآب ماهیی             در منقار بطی           درچنگال ومن تفنگی در دست نشسته بر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 5 بازدید