عطری که دمیده است ازباغ بهشت

 

 


تقدیم به مردم پاک سرشت وهمیشه عاشق شیراز وآستان مقدس شاه چراغ (ع):

گر لاله به باغ هست شیرازی ها
ازعشق سراغ هست شیرازی ها
درقطعه ای ازبهشت منزل دارید
چون شاه چراغ هست شیرازی ها

***

من می گویم که آنکه تقدیر نوشت
ای مردم پاک وعاشق ونیک سرشت
دارید هرآنچه زآستان در اوست
عطری که دمیده است ازباغ بهشت

***

آنجا که بهشت هست ازسبزه وباغ
هم مایه ی آسایش واسباب فراغ
حافظ می گفت آب رکن آباد است
من می گویم که درگه شاه چراغ

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید