سیب سرخ چشمهایت

 

من وعشق عجیب چشمهایت

تمــاشــای ِ نجیب چشمهایت

به خودمی بالم ای زیبای بی شک

که خورد این دل،فریب ِچشمهایت

بیا تقسیــم کن با شوق با من

نگاه ِســرخ ِسیب ِچشمهایت

غزلهـا خواند بـرشاخ ِتماشا

چودل دید،عندلیب ِچشمهایت

نهیب ازچیست،من پادررکابم

تمـاشـایی ، نهیب ِچشمهایت

مرابرده است تاآن سوی دریا

تمنـــای غـــریب ِچشمهایت

 

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
Ali Soleiamni

سلام باید خودت اهل خیابان دلم باشی من را نمی فهمند این دختر فراری ها با غزلی به روزم و منتظر نگاه شما . با احترام – علی سلیمانی

Fall Rain

[لبخند]عجب وبلاگ خوشگلی داری ... قالب وبلاگت خیلی متفاوت بود ... مطالب جالب بود ... به ما هم سر بزن خوشحال میشم