مو عاشق پیشه یُم مو مبتلایُم

 

 

 

 

 مو عاشق پیشه یُم مو مبتلایُم

به دردعشق ، درکوی بلایُم

همی خواهم گل نرگس دراین باغ

برویه تابه خاکش سربسایُم

***

نمی دونـُم که مستی چیست ، مستی

 ندارُم هیچ حال می پرستی

جهان چون بی گل نرگس سرآیه

به چه دردُم خوره مستی وهستی

***      

شراب ناب مستی درنگاهت

ورمزمی پرستی درنگاهت

گل نرگس همی دونم که خالق

نهفته رازهستی درنگاهت

 

 

 

 


/ 0 نظر / 6 بازدید