شب چشم انتظاری

 

 

 


چه گویم من که نای گفتنـُم نی


دل ِگـُل گفتــن و بـِشنـُفتنـُم نی


گل نرگس شب جمعه ز شوقت


بـِوین تا صبح حال خفتنُم نی


***


شب جمعه شب چشم انتظاری


شب شـوریدگـی و بیقــراری


گل نرگس نخوابم تا دم ِصبح


که شاید پا به چشمونم گذاری


***

شب جمعه شد وبال وپَری نی


که درهفت آسمونـُم اختری نی


گل نرگس مگــر تـِه رونمایی


و گرنه  سی دل ِمُو دلبری نی

 

 

 

 / 0 نظر / 6 بازدید