ای پیر شراب می چکید ازدستت ( درسوگ امام خمینی ره)

 

 چند رباعی درسالگرد رحلت حضرت امام(ره) تقدیم به روح بلند آن حضرت
این رباعی ها امروزقلمی شده اند


 

ای آینه دار عشق ،پیشانی تو

ای هرچه ستاره محو وحیرانی تو

دلهای تمام عاشقان گشته ببین

مجذوب نگاههای عرفانی تو

 

***

درخرمن کفر،برق ارعاب انداخت

ظالم راسخت ازخوروخواب انداخت

آن عشق که درسینه ی شیدای توبود

هرعشق ِدرعالم ازتب وتاب انداخت

 

***

هنگامه ی انقلاب ما می دیدیم

سرشار از التهاب ما می دیدیم

پاشید به کوچه باغ ما نوربسی

پیشانیت آفتاب ما می دیدیم

 

***

می خواسته ای که راه بنمائیمان

ره را از قعر چاه بنمائیمان

درآن شب بااشاره ی چشمانت

همسایه ی خوب ماه بنمائیمان

 

***

درد همه چاره کرد وما فهمیدیم

معنای دوباره کرد و مافهمیدیم

به«خانه ی دوست»،چون نشان داشت،چه خوب

دست تو اشاره کرد ومافهمیدیم

 

***

دلهاهمه هست تا ابد پابستت

گشتیم چوعاشقان عالم مستت

دیدیم ،که عشق کرده گل دردل ما

ای پیر شراب می چکید ازدستت

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید