الهی جمعه هایم نرگسی کن

 

 الهی جمعه هایم نرگسی کن

تمام باغ پر از اطلسی کن

هزاران ساله که دلواپسم، دل

رها ازاین همه دلواپسی کن

 ***

الهی از گل نرگس خبر ده

خبر ازحال او وقت سحرده

به گاه ندبه خوانی ها به بویش

دمی حالی به این چشمان تر ده

 ***

الهی بی گل نرگس خرابیم

خرابِ بیش از حدوحسابیم

خراب آنسان دل ماهست که ما

خبر ازاونمی گیریم و خوابیم

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید