آقا سلام ، حضــرت آقای عاشقم

 

 

 

آقا سلام ، حضــرت آقای عاشقم

من عاشقم به رویت ودرعشق صادقم

تنها حقیقتیست که  بعدازخدای عشق

غیرازتو هیچ نیست دراین قلب عاشقم

کی آفتاب روی تو سرمی زندبه باغ

کی می شودشکفته به نورت شقایقم

کی می شود به دیدنت روشن دوچشم من

کی می کنی طلوع تو ازسمت مشرقم

کی می شوی توساقی این دور بزم ما

کی مست می کنی زشراب حقایقم

کی می کنی نظر به دلم تا بگویدت

من شاعر دوچشم توام من فرزدقم

ازهردوچشم عاشق من رود جاریست     

بغضی گرفته راه گلوغرق هق هقم

آدینه است ،وقت غروب و نیامدی

دارم امید وچشم به راه این دقایقم

زینرو سلام می دهم ازسمت عاشقی

خواهم جواب، گرچه ندانی تولایقم

 

 

 


/ 0 نظر / 41 بازدید