گل نرگس به دستت آخرین جام

 


 

گل نرگس خیالی داره امشو

خیال خط وخالی داره امشو

دلم دونه که فردا وعده داره

نمیدونی چه حالی داره امشو

 

***

 

گل نرگس به دستت آخرین جام

بیا تا گیره از جام ِ ته ، دل کام

رسیده دورآخر ،ساقی عشق

رسون به اذن حق مجلس به فرجام

 

***

 

نمودم یازده منزل به دل طی

سمند عاشقی را کرده ام هی

بیا در منزل آخر که گیرم

زدستت یا گل نرگس خمی می

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید