«کوه سترگ صبر» دررثای ام ابیها(س)

 

السلام علی نفس الله العلیاوشجرة الطوبی وسدرة المنتهی والمثل الاعلی .

با عرض تسلیت شهادت بانوی دوعالم ،بانوی آب ،بانوی آفتاب محضر دوستان بزرگوار مثنوی «کوه سترگ صبر» را تقدیم می نمایم:

 

ای فاطمه ، سرور ِزنانی

تو مـــام ِتمـــــام ِشیعیانی

 پیش ازهمــه ،آفریـد، نورت 

 واجب بنموده حق حضورت

«لولاک لما خلقت الافلاک»

ازبهــر ِتو، گفت خالق پاک

ازنور ِخدا - تو- خلق گشتی

تا اسوه هرچه خلق ، گشتی

تو ،نفس ِخدا ،تو،روح پاکش

خود،نشئه ای ازسبوی پاکش

ای فاطمه، مادر ولایت

ای گوهر ِمعدن ِرسالت

تو، « سدرة منتهی » که گویند

تو،«کوثر مصطفی» که گویند

ای فاطمه ،مادر ِپدر، تو

درراز ونیاز تا سحر، تو

ای فاطمه مادرحسینی

وزبهرپدرتو نورعینی

ای وارث ِ برحق ِپیمبـر

وزبهرعلی یگانه همسر

تاکیست فدک گرفت ازتو

خلقی همه درشگفت ازتو

میــــراث ِتمام ِشیعیان را

این خاک ِنیاز ِعاشقان را

ازچیست نواخت برتوسیلی

تا گشت رخت زشرم، نیلی

پهلوی تو، میخ ِدر،خدارا

کشتنــد ترا پســـر،خدارا 

آتش زده اند خانه تو

کوی و در ِآستانه تو

هیهات زمردمان ِبی درد

هیهات زهمــرهان ِنامرد

***

ای فاطمه ،همسـر ِعلی تو

خود،روح ِبه پیکر ِعلی تو

تورفتی واین ولیست تنها

مولای جهان،علیست تنها

با چـــاه سخن به نالـه گوید

شب تا به سحرهماره موید

ای کوه ِسترگ صبر، زهرا

ای همـدم ِدرد و رنج ِمــولا

رنجی که ،تو،می کشیدی آن روز

امـــروز کشیم ، ما ، به صد سوز

ای فاطمه،شیعه باتو خو کرد

باعشــق ِتوسالها وضــو کرد

ای فاطمــه، شیعــه،داغ دارد

ازعشق تو، این چراغ ،دارد

این شیعه ، ترا به یاد دارد

برعشــق ِتو اعتمــاد دارد

ای فاطمه، قلب شیعه،خون است

از درد ِفــــراق ، لاله گون است

ای فاطمه، بی تو سوگواریم

درسینـه، هــزار زخم داریم

ای فاطمـــه، آبـروی شیعه

ازعشق ِتو،پُرسبوی ِشیعه

در سینــه ماست ،عشـق، پیدا

ما قطره و،عشق توست،دریا

دریای ِامیــد ِشیعه، زهرا

ای کوثر ِداغ دیده، زهرا

مظلوم، کجاست قبر ِپاکت

تا سجده بریم،ما،به خاکت

قبر ِتو کجاست، تابشوئیم

کو خانه توست، تاببـوئیم

***

ای فاطمه ، ازتبار ِتو، دل

بس عاشق وبیقرار ِتو، دل

ای فاطمه، ای بهشت سرشار

دریا همه، ای بهشت سرشار

ای فاطمه، رونق ِبهشتی

معنــای ِتمــام ِسرنوشتی

تو، منشأ ِنور ِآسمانی

خورشید ِدل ِجهانیانی

 

تو، خیر ِکثیر ِاین جهانی

تو، مادر ِصاحب الزمانی

گراین همـه، اقتـدار،داریم

درپیش ِحق ،اعتبار،داریم

ازعشق ِتو،عشق ِعترت ِتوست

ازلطف ِتو ،ازکـرامــت ِتوست

***

باشد که قبول درگه افتد

مقبول ِسرای آن شه افتد

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
گل نرگس شهلا

سلام سید سعید با اینکه بعد از مدتها اومدید و شدید معلم املا و برای کلمه جر ات ایراد گرفتید اما منم میگم در نظر ات من کوه سترگ رو نوشتی کوسترگ. هر چی فکر کردم یعنی چه ؟نفهمیدم تا الان که آمدم دیدم چیه[نیشخند] خب منم شهادت یاس کبود زهرای اطهر رو تسلیت میگم. و اما شعرتون واقعا عالی شده . بر شما درود و آفرین . اجرتون با زهرا(س) [دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست] [گل][گل][گل][گل][گل]

گل نرگس شهلا

اشعار بسیار زیبا و با احساس شده . حتما که خود بانوی دو عالم کمک کرده. [گل][گل][گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل] عالی بود سید