وسهم چشم قشنگت....

وسهـم چشم قشنگت دلی که من دارم

دل ،این هـدیه ناقابلــــی که من دارم

تـمام وســعت این آبـــــی اهورایـــی

ازآن تست،بهیـن منزلی که من دارم

برای شمــع شدن در شبی قشنگ بیا

به عاشقانه ترین محفلی که من دارم

پراست حجم نگاهم ازالتماســی سبز

وحرفهای خوش بلبـــلی که من دارم

بسیط دشت دلم فرشی ازبنفشه ویاس

به یمن مقــــدم تو قاتلی که من دارم

بزن کناری موج موج گیســـوی ناز

بیا به خلــــوتی ساحلی که من دارم

بیا زکوچه دل بگذر ای همیشه بهار

فدای چشم قشنگت دلی که من دارم

/ 0 نظر / 6 بازدید