گل نرگس (3)

گل نرگس ،گل نرگس تن تو

صفا داره صفا پیــــراهن تو

سعادت می دهی یک دم ببویم

پراز بوی خدایه دامـــــن تو

/ 1 نظر / 5 بازدید
گل نرگس شهلا

سید شما اینجا مهدی منو یک زن حساب کردید البته در خیال ولی اینجا شانس با منه و اون یک مرد هستش و من می تونم با هاش عاشقانه حرف بزنم اما شماتوی خیال با هاش حرف بزن. شعرهات رو دوست دارم چون هم برای امام زمانه و هم قشنگ سرودی. مرحبا