پیرمن سازکن امروز غزل خوانی ها

 تقدیم به محضر رهبرفرزانه ومعظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه ای مدظله العالی:

 

 

 

 

 

پیرمن سازکن امروز غزل خوانی ها

شور می گیرم از ان آینه افشانی ها

مثل خورشید چه زیباست به هرروز خدا

پرتو افشانی تو بر سر ایرانی ها

افتخار همه اقوام ،عرب،کرد ، بلوچ

افتخار لری و ترک و خراسانی ها

از هنر هرچه که گویند نداری کم تو

صف کشیدند به شاگردی تو مانی ها

ماه پیشانی من! باشد آباد دلت

تا تو هستی نرود چین به پیشانی ها

تا سخن سازکنی مات کلام تو شویم

مست کن مست دل ازسکرسخنرانی ها

پادشاه همه ی کشور دلها هستی

هست زیبنده ی تو این همه سلطانی ها

از خدا خواهم ننشیند بر آینه ات

گرد تا باز کنی آینه گردانی ها

بازکن لب که به پیش توبپابرخیزند

باکری،همت وسردارسلیمانی ها

تومرادهمه ازشام وعراق ویمنی

عاشقت مصری وبحرینی ولبنانی ها

*

منجی آخر امید به ایران دارد

خوب می دانند این را عربستانی ها

 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید