سبدسبدبهار

 

 من می خواهم بهاررادرمشتم

می چینمش ازدرخت باانگشتم

تاهدیه دهم به یارهنگامه عشق

بگـذارم آن، سبـد سبـد برپشتم

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
پالیز

سلام این شعرت بدلم نشست موید باشی [گل]

گل نرگس شهلا

سلام .... خیلی قشنگ بود سید تشبیه بهار به میوه و چیدن در سبد و هدیه دادن...[لبخند]