امشب غزل به حال دلم گریه می کند

 

  
امشب غزل به حال دلم گریه می کند

حتی اجل به حال دلم گریه می کند
ازبس که داغ دیده دلم درفراق تو
ابرازازل به حال دلم گریه می کند
چون درهوای عشق تو ضرب المثل شدم
کل ملل به حال دلم گریه می کند
پیچیده است درهمه جا شرح حال من
اهل محل به حال دلم گریه می کند
بین نه فلک به تسلیت دل نشسته اند
ماه و زحل به حال دلم گریه می کند
ماتمسراست کوی دل ازبی وفائیت
سنج وکتل به حال دلم گریه می کند
من ایلیاتیم وهمین افتخار که
یک ایل-یل به حال دلم گریه می کند
هرکس که گفت:«حی علی...عشق»موقع
«خیرالعمل» به حال دلم گریه می کند

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید