مولا سلام حضرت مولای نازنین

 

 

باعرض تبریک میلاد مولا وآقایم حضرت صاحب الامر(عج)برهمه ی منتظران حضرتش.

مولا سلام حضرت مولای نازنین

دستی بکش توبرسر وبرشانه ی زمین

دستی بکش که آینه زنگاریَست بس

دیگر نشان نمی دهد چینهای برجبین

دستی بکش و آه زمستانی مرا

بنمای محو ازدل این قلب آهنین

باران نیامده است زمانی دراز و ما

درحسرتیم بارش یک قطره ی مـَعین

درحسرتیم تاتو بیایی به باغ و جمع

گردیم زیرسایه ی سرو تو دلنشین

دانی که چیست دلخوشی ما عزیزدل

 آیی تو و برآری دستی ازآستین

دستی که دردهای زمان رادوا کند

دستی که عشق هدیه کندبردل زمین

دستی که انتقام باغ بگیرد ز باد سرد

دستی بهارآور ، دستی گل آفرین
***

بنشسته ایم وشبنم چشمانمان پراست

ازاشتیاق دیدنت  موعود آخرین

 

 


/ 0 نظر / 38 بازدید