ظهور تو نتیجه سیاست خداست

 

 

سیاست یا دین

دین یا سیاست

شاگردان کانت،

هگل  

مارکس

پوپر

آنان

که خودرا روشنفکر

جا می زنند

وگاه

حتی ازنوع دینی اش

درگوش جهان

پچ پچ می کنند:

ناسازی

لباس دین را

برقامت رعنای انسان سیاسی معاصر

اما منِ شیعه

که سرمستم

ازیازده جام نوشین علوی

و

تشنه تو

جام صبوح دوازدهم

می گویم:

«ظهورتو

سیاست خداست»

ورنه

چه التفاتی دارد

آمدن

یانیامدن!

یا

دیریا زودآمدنت!

سیاستِ اذنِ ظهور

                    بااوست

جهان –همه- چشم انتظار توأند

آنکه ودا می خواند

یا یسنا را

تورات می خواند

یامصحف عیسی را

درگنگ

به طهارت

گناه ازتن به در می کند

یا بازمزم

زمزمه عاشقانه سر می دهد

یابا آبی زلال

تن را

به خیال شستن گناهان

غسل تعمید می دهد

همه

ظهور یک منجی را جار می زنند

اما

تنها منم که ترا به نام می خوانم

من

شیعه ی چشمهای تو

تشنه ی نگاه آسمانیت

ندبه خوان آدینه انتظار

                     آدینه قرار

من

که تا همیشه

              تکرار می کنم

ظهورتو

نتیجه سیاست خداست

و نمی گویم

«دین ازسیاست جداست»

 

 

 


 

/ 0 نظر / 49 بازدید