تمنای چشم

یک شب آمددوچشمت به خوابم

از تمنا ،پــر،ازعشق ،سرشار

خوانــدم از کنج ِچشم ِتورازی

راز ِآن عشـــق اینک پدیــــدار


بلـــبلا لب به آواز، وا کــــــن

ازســر ِکوچه، دل را صدا کن

روی ِشــــاخ ِدرخـتِ تمنــــــا

لحظه ای با من ودل صـفا کن


هُــــــرم ِیادِ تو دل می گـدازد

هســــت با تودلم تاکه هســـتم

دوسـتت دارم ای خوب، دانـی

می پـرستم تـرا، می پـرســتم


 

/ 8 نظر / 4 بازدید
رندانه

سلام..ارادت... .. مشکل عشق نه در حوصله ی دانش ماست حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد .. ممنون از اشعار زیبات...لذت بردم سرفراز باشی یا علی[گل]

فرشته

سلام بر دوست بی وفای خودم هی به من می گی دیر به دیر میای ولی خودت اصلا نمی آیی [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

فرشته

[گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [

فرشته

دیدی حالا من میام تو نمی آیی [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

فرشته

مثل همیشه زیبا بود [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دست] [گل] [لبخند] [خجالت] [زبان] [عینک] [تایید] [دس

فرشته

حالا بدو بیا راستی 5 بهمن یادت نره[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

دانوش

سلام آقای سید علمدار........ ممنون که به وبلاگم اومدید......... شعرهای شما بسیار زیبا بودند فقط مشکلی که هست با عرض معذرت کمرنگ خورده بودند.......حروف بسیار کمرنگ بود لینکتون میکنم.... بازم بهم سر بزنید موفق باشید یا علی[لبخند][لبخند][لبخند]