دل بی عشق زهرا دل نباشه

 

 

چراغ خونه ی زهراست خاموش
یکی یکدونه ی باباست خاموش
سکوتی سرد دراین کوچه جاریست
ومردی که تک وتنهاست،خاموش
 
***   
دل ِبی عشق زهرا دل نباشه
از آن ِآدم ِعاقل نباشه
به راه باطله هردل که جایش
حریم امن این ساحل نباشه
 
*** 
به باغ عاشقی زیباگلی که
خدارویاندچون زهراگلی که
به عالم تاهمیشه بوش پیچه
گل محمدی تنها گلی که/ 0 نظر / 42 بازدید