صداقت ازنگاهت می تراود ...

 

 

 

صداقت ازنگاهت می تراود
ازآن چشم سیاهت می تراود
تو چون دریا زلال وپاک هستی
ازآن روی چو ماهت می تراود
***
ایا چون سروسرسبزوبهاری
زلال عشق درچشم تو جاری
ندیدم کینه هرگزدردل تو
دلی سرشار از آیینه داری
***
دلی داری چو اقیانوس با خود
دوچشمانی چنان فانوس با خود
ازآنرو گشت عاشق این دل من
که داری غنچه ی یک بوس با خود

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید