تنها گل نرگس جهان بسم الله

 

 

 

 

یک رباعی وسه دوبیتی نرگسی تقدیم یه آستان نرگسی ترین گل عالم هستی:


تنها گل نرگس جهان بسم الله

آیینه ی کل عاشقان بسم الله

سرسبزترین فصل بیا پابگذار

بردشت دلم ازآسمان بسم الله
 

 ***

 

به ابر ِچشم نم نم  می سرایُم

همیشه نه که کم کم می سرایُم

گل نرگس تِه که حتی به خوابُم

نمی آیی ، مو،ازغم می سرایُم

***

گل نرگس زمونه بی وفایه

و بی تِه کل عالم بی صفایه

خدافرموده می رویی دراین باغ

وفاداراین زمون تنها خدایه

***

نهال عشق رویاندیم و ماندیم

به عشقت ماسرافشاندیم وماندیم

گل نرگس تمام جمعه ها را

نرید ان نمن ... خواندیم وماندیم

 

 

 


/ 1 نظر / 42 بازدید