برای 175 غواص شهید

 

 
دلم ای دل ببین دستای بسته

کبوترهای بال وپر شکسته

صدوهفتادوپنج آلاله ی سرخ

به روی دوش دلها دسته دسته

 *

 

 

دلم شیدادلم د ریا  دلم خون

نشسته دربلم برشط کارون

شنیدم دل به دریاها سپردن

صدوهفتادوپنج ماهی مجنون

 *

 

دلم ای دل شکسته ازچه بالت

چرابسته است دستان خیالت

  صدوهفتادوپنج آلاله دیدی

که دریا گشته چشمون زلالت

 *

 

دلم راغرق احساس آفریدند

پرازعطرگل یاس آفریدند

به گاه دلبری درشط کارون

شبان عشق غواص آفریدند

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
مدیر داخلی

سلام یوزر و پسورد شما در نسخه جدید و دائمی ناب سرایان پسورد از سما ستاره وارد شود اول ستاره sayed48 363363363363363 یعنی 5 تا 363