ماه ضیافت خدا

 

مهمـان ضیـافت خــداییم همه

با سفــره عشق آشنـاییم همه

پهن است بسیط ِخوان ِمعشوقه وما

دعوت به سرای کبراییم همه

 

×××

دستان قنوت ماست،سرشار دعا

ماییــم  نیازمنـــد و در کار ِدعا

«ادعونی استجب لکم »حق فرمود

زینروست که گرم گشته بازار دعا

 

***

دل برسر ِخوان ِعاشقی جاداده

مارا به حریم خویش مأوا داده

چون ماه ضیافتست دربارگهش

دعوت کرده ،صفا به دلها داده

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
سمیه عزیز

شب قدر زندگی زیباست زشتی‌های آن تقصیر ماست، در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست! زندگی آب روانی است روان می‌گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می‌گذرد [گل]