دل من (4)

دلــــم ای دل تـمام درد درتو

ندیدم-من- جز آه سرد درتو

تومثل دفـتری که می نویسم

تمام خاطـــــرات زرد درتو

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمد زر گرپور

دوست خوبم ! ا میدوارم هیچ گاه دلت لانه درد باشه . و دفتر زندگیت از خاطرات زرد ملال آور ، همیشه سبز و بهاری باشی.[گل][گل][گل]

فرشته

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]