حرف عشق از دهنم می ریزد

 

 

حرف عشق از دهنم می ریزد

شعری از پیرهنم می ریزد

هر کجا هستم ،هستی زیرا

 گل ز دشت و دمنم می ریزد

مرگ را با تو باور نکنم

شوق تو از کفنم می ریزد

درحضورتوکه خورشید منی

شبنم از برگ تنم میریزد

عضوعضو بدنم بلبل تست

مرغ عشق ازچمنم می ریزد

 درد داردهمه ی پیکرمن

ناله ها از بدنم می ریزد

واژه های دل من باغ گلند

غنچه ها ازدهنم می ریزد

گوش کن گوش که موسیقی عشق

ازسه تارسخنم می ریزد

 

 

 


/ 0 نظر / 44 بازدید