گل نرگس (10)

 

گل ِنرگس گل ِنرگس بهاره

دوچشمونم به راهت بیقراره

پریشونم پریشونم پریشون

بهــــار ِبی تو معنایی نداره

 *** 

نباشی تو بهــاری نیست آقا

دل ِمن را قراری نیست آقا

نروئی گر درون ِباغ ِعالم

به دنیا اعتبــاری نیست آقا

 

/ 2 نظر / 6 بازدید

مناسب بود من این مطلب را ذخیره کردم

گل نرگس شهلا

سلام .... وای از گل نرگس و عطر و بویش.... فدای آقا که اگر بیاید جهان بوی گل نرگسی ها را خواهد گرفت[مغرور]