نقش سجاده

تقدیم به  حضرت سجاد (ع)

به دلـبر تاکه دلداده است این مرد

به حال سجده افتاده است این مرد

چنانـش جذبه برد ازحال کاینسان

توگویی نقش سجاده است این مرد

/ 2 نظر / 5 بازدید
گل نرگس شهلا

آفرین بر سید[گل][ناراحت]