شب یلدای گیسو

 

 

دل من ای دلم زنبیل احساس

ترا پرکردم ازآجیل احساس

شب یلــــــدا شد ویارم نیامد

مگرکوچید ازاینجا ایل احساس

 ×××

دل من ای دل شیــدای گیسو

فتادی ازچه رو درپای گیسو

بدان قدرش که درعالم نباشد

شبی همچون شب یلدای گیسو

 ×××

دلم ای دل ببین زیباست این شب

کنار یار روح افــزاست این شب

بکش دستی به زلف یار وخوش باش

شب عشق وشب یلداست این شب

 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
منتظر

اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهل بیته

هتل

آنقدر که در طول اعداد راه میروم تا بیام تا انتهای خمیازه استاد ریاضی به واژه ای می رسم بین اعداد و زندگی