تمنای عشق

 

 

 

 

تمنای ِعشق از تودارد دلم

تمنای عشق ازتو آری گلم

تمنای ِعشق ازتو،ای خوبِ من

تمنای ِعشق ازتو محبوبِ من

تمنای ِبسیاردارد دلم

تمنای ِدیدار دارد دلم

تمنای ِیک لحظه عاشق شدن

تمنای ِیک بوسه لایق شدن

تمنای ِیک دست برزلف تو

تمنای ِیک مست برلطف تو

تمنای ِیک چشم برهم زدن

تمنای ِبرزخم مرهم زدن

تمنای ِدیدار در پنجره

به عشق خود اقرار درپنجره

تمنای ِیک دست بردرزدن

تمنای ِیک لحظه ام سرزدن

پرستوی ِمن باز کن بال خویش

دهم شرح تا خوب ِمن حال خویش

به بام دلم لحظه ای سربزن

بیادست برحلقه ی دربزن

مرامست کن مست ِمست ازحضور

وکن خانه ام را پر از عشق وشور

صدایم بزن ای صدای تو خوب

که می میرم از عشوه های توخوب

دلم باز حالی به حالی بکن

به حال ِدلِ من خیالی بکن

 

 

 

 


/ 0 نظر / 48 بازدید