رسم زمونه

 

گل ِ نرگس ، گل ِ نرگس ، بهونه

دلـُم می گیره بَهـر ِت عاشقونه

نـــداره طاقــت ِدوری عزیـــزم

عجب رسمیست رسم این زمونه

***

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
گل نرگس شهلا

سلام سید من بعد از مدتی غیبت آمدم برای دلتنگی های شما و منتظران. بهر حال ببخشید و شما هم که خبر ندادید. از گل نرگس ... گفتن همیشه زیباست و خواندنی. مثل همیشه بسیار خوب بود[گل]