شما که غریبه نیستید(4)
شما که غریبه نیستید

جار می زنم

عاشقم

عاشقم

عاشق

باچشمانی باز

ودلی روشن

ایستاده ام

درنهایت سادگی

درپیچ کوچه دلدادگی

تاکه بیاید

هرچه می خواهید

بخوانیدم

دیوانه ی دیوانه ی دیوانه

 

من عاشقم

عاشق ِعاشق ِعاشق

آهااااااااااااااااای

باورکنید

او می آید
/ 0 نظر / 19 بازدید