رباعیهای رمضانیبا یک دل دل شکسته باز آمده ام

چون مرغک بال بسته بازآمده ام

 در ساحل امن حرمت دراین ماه

ای حضرت حق نشسته بازآمده ام

***

دل داده به این حریم مهمان شده ایم

بر مائده ای عظیم مهمان شده ایم

یک سال به انتظارماندیم که حال

برسفره آن کریم مهمان شده ایم

***

دل داده ام و به عشق افطارلبت

مهمان شده ام به صحن دربارلبت

وصف رطب لبت شنیدم زین رو

این دل،یک ماه،مانده در کارلبت

***

مشتاق ضیافت حریمت شده ایم

دلبسته اوصاف رحیمت شده ایم

ای حضرت عشق با دلی غرق گناه

محتاج به الطاف کریمت شده ایم

***

ماییم گناهکار و هستی توکریم

آیینه پرغبار و لطف توعظیم

دل ره به ضیافت شما یافته است

با چشم امید بر تو ای رب رحیم
/ 0 نظر / 43 بازدید