نه نوروزی بوینم نه بهاری

 

 

باسلام وعرض تبریک تحویل سال نو محضر همه دوستان عزیز وارجمندم درسایت شاعران پارسی زبان ، امسال را با تقدیم نرگسی ها به محضریگانه گل نرگس عالم امکان آغاز می نمایم ، که درویش را تحفه جز برگ سبزی چه می تواند باشد ؟!نه نوروزی بوینم نه بهاری
نه گل برشاخه ای نه گلعذاری
مگرروزی گل نرگس بیایه
بخونه بلبلی برشاخساری

***

مو بی بوی تِه نوروزی ندارُم
بهــاران دل افروز ی ندارُم
گل نرگس بیا پا بردلـُم نه
وگرنه مو شووروزی ندارُم

***
خدا دونه که نوروزُم چه روزه
که دل درتاب وتب، درسازوسوزه
همو روزه گل نرگس شود سبز
چراغ عاشقی را برفـــروزه

***
سواراومه؟ نوینم ! کی ،کجا، کو؟
قرار اومه؟ نوینم ! کی ،کجا ،کو؟
نیومد چون گل نرگس دراین دشت
بهاراومه؟ نوینم ! کی ،کجا، کو؟

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید