انتفاضه(1)

تقدیم به انتفاضه

با سنگ به جنگ فتنه ،رفتن دارد

آن فتنـــه که بر تن خود آهن دارد

امــــروزه وبا فلاخـــــــن داوودی

پیـــشانی جالوت شکســـــتن دارد!!

/ 4 نظر / 5 بازدید
محمد درویش

ایکاش کسی بود که بفکر بچه های سر چهارراههای شهر خودمان باشد ... ایکاش کسی بود که بفکر فقیران کشور خودمان باشد ... ایکاش کسی بود که جسد خیابان خوابها را بعد از یک شب سرد ببیند و دلش بسوزد ... ایکاش کسی بود که زنها و بچه های یتیم و فقیر سر خیابانها را که از نبودن کار به گدایی افتاده اند را سر و سامان دهد... و هزاران افسوس و ایکاش دیگر ...

فرشته

سلام بر حسین و لعنت بر یزید ایام سوگواری سالار شهیدان و 72 تن از یاران ایشان بر شما تسلیت باد هر کس مسلمان شیعه است و خون حسین در رگ دارد باید از مظلوم دفا کند پس لعنت بر اسرائیل

فرشته

[تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست]ر