جادوی عشق

 

با عقل، آب ِعشق به یک جو نمی شود

دل ،درکمند ِعشق، سیه رو نمی شود

حک گشت روی ِبیستون ِدلم نام نیک ِدوست

این ،جز به نوک ِخامه ِجادو نمی شود

باید نشان دهیم که ما عاشقیم ،چون

حل مشکلی به حرف وهیاهو نمی شود

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
sara

برای عشق هزاران هزار تعبیر میشه پیدا کرد...تعبیر شما هم عشق خواندنی بود