عشق یعنی سیب ، عشق یعنی انار

 

 

 

عشق یعنی سیب ، عشق یعنی انار
عشق روی حبیب ، عشق نازنگار
عشق نرم ولطیف ، عشق حس شریف
عشق حرف ظریف،عشق نام بهار
عشق لاله ویاس، عشق شکروسپاس
عشق اصل واساس، عشق آینه دار
عشق سرو بلند، عشق موی کمند
عشق حبه ی قند،عشق خنده ی یار
عشق بخت سپید، عشق رخت سپید
تاج وتخت سپید،عشق یکه سوار
عشق مستی ما، عشق هستی ما
کاردستی ما وقت حس وقرار

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 40 بازدید
مریم عبدی

سلام مجموعه شعر « ثبت احوال باران» چاپ شد. این مجموعه را در اینجا بیابید: مصلی ـ نمایشگاه کتاب ـ سالن شبستان ـ راهرو ۲۱ – غرفه ۳۱ – نشر روزگار ۱۱ ــ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲