عاشقانه هایی برای موعود(عج)(1)هرچند این جمعه گذشت اما با استعانت ازحضرت حق وباتوسل به پیشگاه حضرت صاحب العصر (عج) تصمیم گرفته ام هرجمعه اشعاری باعنوان"عاشقانه هایی برای موعود"تقدیم آن یگانه منجی عالم بشریت نمایم :

شد جمعه و دلدار نیامد اما

یوسف سر ِبازار نیامد اما

با چشم تمام کوچه راآب زدیم

در کوچه ما یار نیامد اما/ 0 نظر / 41 بازدید