باغبان گل که در بر منی

مهربان من تومــادر منی

می تراود از لبان تو بهار

ابر رحمتی که برسرمنی

آیه آیه خوانده ام تراکه چون

سوره ای که زیب دفترمنی

شاهکار شعـر دفتـر خدا

خوانده ام ترا توازبرمنی

 


زنده باشی ای که سالهاست چون

شمع شب فروز بستر منی

خواستم بگویمت عزیزمن

من امید تو ،تو سرور منی

دستهات شاخه های سبزعشق

پیچکی که دور پیکر منی

چشمهای تو زلال وباصفا

همچـــو آینه بـرابـر منی

درطلوع زندگی به باغ عشق

از گل سپیـده بهتــر منی