السلام علیک یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائک
ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را تسلیت عرض می نمایم


ای اهل کوفه این همه دوری برای چه ؟

درکربلاست عشق صبوری برای چه ؟

کی بودنامه داد «فدایت شوم» بیا

حالاکه آمده است ،شروری برای چه؟

چشمانتان به برق سکه گرفتارآمده است

ایمان کجاست ،این همه کوری برای چه؟

عالم به بی وفائیتان کم ندیده است

هنگام عهد،اهل قصوری برای چه ؟

این کیست روی نی که درخشد چوآفتاب

دانی اگرتو!، غرق سروری برای چه ؟

درپیش اهل بیت به دست تو چیست این؟

شرمت مباد سنگ جسوری برای چه؟

ببریده ازحسینی و بیعت نموده با

ابن زیاد و طالب زوری برای چه؟

ابن علیست آنکه توخوانی خوارجش

تاریخ را نکرده مروری برای چه؟

یاد توهست مسجد کوفه ، علی و بعد...

ای اهل کوفه این همه دوری برای چه ؟