السلام علیک یا ثارالله

از قافله عشـــق جدا ماند فرات

گشتید شهید وبی وفا ماند فرات

تـــر شدلبتان زآب کوثـــــر اما

لب تشنۀ لبهـای شما ماند فرات !