تقدیم به محضر اباعبدالله (ع)

به امیدحق بنادارم هرشب یکی ازسوگ سروده های عاشوراییم رابه محضردوستداران اهل بیت تقدیم کنم:

لب تشنه علی اصغرت حق می گفت

زیــر سم اسب،پیکرت حق می گفت

افســـوس که گوش همه عالم کر بود

تا برسر نی بود،سرت حق می گفت