هرچند دوروز ازروز مادرگذشته ولی باتمام عشقم به « مادر » این شعر را تقدیم وجود نازنینش می نمایم:

 

مامان سلام ،سلام مامان

می خوام باهات حرف بزنم

بگیــر منــو تو دامنــت

میخوام برات حرف بزنم

 

مامان میخوام برات بگم

شعری که خوندم ازنگات

شعری که گفته ای به من

من می خونم حالا برات

 

تو،سرو ِسبز ِسربلند

توباغ ِاحسـاس ِ منی

مثل ِ گلـــی لای دلم

شقـایق و یاس ِ منی

 

مامان تمام لحظه ها

 لالائیــات یاد ِمنه

دامن ِ سبز ِ پُر گلت

خونه آبــــاد ِ منه

 

میخــوام بشم مســافر ِ

روزای خوب ِ کودکی

مامان میای بگی بـِهـِم

حرفای خوب ِ کودکی

 

وقتی که غنچــه لبـــات

رو گونه هام جامی گرفت

عشق ِ تو،کنج ِ سینه ام

به اون خــدا پا می گرفت

 

شبـــای بیمـــاری من

خواب تو چشات جایی نداشت

بی گل ِ روی ِ ناز ِ تو

خونه مـون زیبـــــایی نداشت

 

تو آسمـون ِ زندگی

تویی فرشته مادرم

باغ ِ بلور ِ سینه ات

مثل ِ بهشتـه مادرم

 

وقتی که می پیچه صدات

توکوچـه باغ ِ زندگی

می گم بهت :«دوسِت دارم» 

چشم وچراغ ِ زندگی

***