با سلام وعرض تبریک فرارسیدن سال نو 

اولین سروده خود دراین سال را به شما تقدیم می کنم:

من میخواهم بهـــاررا بوبکنم

باچشم ِدلم نظربه هرسو بکنم

درسینه هرآنچه هست ازکینه وبغض

باعشق دراین زمانه جاروبکنم